“จอกน้ำมนต์มหาบพิตร”

ถือได้ว่าเป็นประเพณีนิยมที่ทราบกันโดยทั่วไปของชาวพุทธ เมื่อได้กราบนมัสการพระสงฆ์ เพื่อขอพร ความนิยมอย่างหนึ่งคือพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นเรื่องหนึ่งที่ทาง เฟสบุ๊คของ เพจ “ป๊อป วัดบวร”ได้โฟสถึง “จอกน้ำมนต์มหาบพิตร”ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ และมีเรื่องที่แสนประทับใจเกี่ยวกับ สมเด็จพระญาณสังวรฯ กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ผ่านเรื่อง “จอกน้ำมนต์มหาบพิตร”นี้

ในFB เพจ“ป๊อป วัดบวร” ได้ลงรายละเอียดว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปของชาวพุทธ เมื่อได้กราบนมัสการพระสงฆ์ เพื่อขอพรความนิยมอย่างหนึ่งคือพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกเรื่องหนึ่งที่น้อยท่านจะเคยได้ทราบ ถึงวัตรปฏิบัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกหาได้พรมน้ำมนต์ถวายพระเจ้าแผ่นดินไม่ แต่เป็นการถวาย ”จอกน้ำพระพุทธมนต์”แด่มหาบพิตร จอกที่ใส่ตะลุ่มมุกนี้ เป็นจอกที่พระองค์ท่านทรงใช้ตักน้ำพระพุทธมนต์จาก ครอบน้ำมนต์ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน เพื่อทรงประพรมพระเศียรด้วยพระองค์เอง

ด้วยถึงแม้พระองค์ท่านจะทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่พระองค์ท่านหาได้วางพระองค์เสมอสูงเทียบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ พระองค์ท่านระลึกและบอกต่อลูกศิษย์เสมอถึงการเจียมตน จะต้องถวายงานแด่เจ้านายทุกพระองค์

จอกน้ำมนต์มหาบพิตรนี้ ได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในตู้ที่สูงที่สุด แม้กระทั่งครั้งบูรณะตำหนักคอยท่าปราโมช ลูกศิษย์ก็ต้องเก็บรักษาอย่างดี หาได้ให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มาสัมผัสไม่ บัดนี้ถึงเวลาที่พระองค์ท่านออกพระเมรุเป็นอันที่แล้วแจ้งต่อทุกท่าน ของสำคัญชิ้นนี้จึงได้นำกลับมาสู่ที่เดิมและถือโอกาสนี้ได้แจ้งเผยแพร่ให้ได้ทราบ ว่า “จอกมหาบพิตร”นี้ จักตกเป็นของสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร หาได้ตกเป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดได้ไม่ ตอนเป็นเด็กนั้น รุ่นพี่ผมสอนเสมอว่า ของที่เจ้านายใช้ หรือที่อาจารย์ใช้ อย่าได้ไปหยิบจับมาใช้เป็นอันขาด บารมีเจ้านายแต่ละพระองค์สูงส่งมาก เราเป็นแค่เพียงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จักต้องเข้าใจในบทบาทของตน สิ่งของใดอันที่มิได้ประทานให้ใครเป็นเจ้าของ ต้องเป็นของสงฆ์ ตามรับสั่งที่เคยรับสั่งครั้งยังทรงพระชนม์ชีพ

ในภาพนี้ได้นำภาพที่ทั้งสองพระองค์ประทับที่พระอุโบสถเพื่อมาเปรียบเทียบให้เห็นในการจัดวางตั้งถัดจากครอบน้ำมนต์ข้างที่ประทับ การปกป้องและถวายพระเกียรติ หรือในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงรับสั่ง คือ สิทธิและหน้าที่ศิษย์ดีพึงตัองปฏิบัติ

ป๊อป วัดบวร

ในภาพนี้ได้นำภาพที่ทั้งสองพระองค์ประทับที่พระอุโบสถเพื่อมาเปรียบเทียบให้เห็นในการจัดวางตั้งถัดจากครอบน้ำมนต์ข้างที่ประทับทาง สำนักข่าวทีนิวส์ จึงขอนำเสนอมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เห็นในจริตวัตรที่งดงามของทั้ง ๒พระองค์ที่ทรงแสดงออกผ่านทางวัตถุมงคลสิ่งนี้ที่จะอยู่คู่วัดบวรฯ และแผ่นดินไทย ให้เราทุกคนได้ชื่นชมในจริตวัตรที่งดงามนี้ตลอดไป ขอทรงพระเจริญ

ขอขอบคุณเรื่องดีดีนี้ที่ทาง Facebook เพจ”ป๊อป วัดบวร”ได้นำเสนอมาให้ทุกคนในนีได้รับทราบกัน

ขอบคุณที่มาจาก http://www.partiharn.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close