“ศาลหลวงต้นไทร” ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำปากพนัง

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะคนในอำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ศาลหลวงต้นไทร” ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งประกอบพิธีบวงสรวงอันเชิญเทพารักษ์ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลต้นไทร โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธี

ศาลหลวงต้นไทร สร้างด้วยไม้ทั้งหลังและบริเวณโดยรอบปูด้วยหินอ่อน มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชะอวดแพรกเมือง ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ศาลหลวงต้นไทรนี้ มีการร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขณะก่อสร้างโครงการเมื่อหลายปีก่อน โดยเฉพาะการขุดคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ที่ต้องหยุดชะงักไปพักใหญ่ เพราะเครื่องยนต์เรือขุดและรถแบคโฮ จะดับทุกครั้งเมื่อเข้าใกล้ต้นไทรใหญ่ และมีคนงานล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอีกด้วย

เรื่องราวสุดแปลกประหลาดนี้ ชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่า สาเหตุเกิดจาก “อาถรรพ์ของต้นไทร” ซึ่งโดยบริเวณใต้ต้นไทรได้ขุดพบซากกระดุกสัตว์ใหญ่ต่างๆ และกระ _ดุก_มนุษย์ด้วย รวมทั้งเปลือกหอยทะเล เมื่อชาวบ้านทราบข่าวนี้ต่างก็พากันไปกราบไหว้ต้นไทรเป็นจำนวนมาก

ต่อมา วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนั้นนายจำนูญ พลายด้วง ชาวบ้าน ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงต้นไทรใหญ่ ที่ขวางแนวขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง ที่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะดับทุกครั้งเมื่อขับเคลื่อนเข้าไปใกล้ต้นไทร และเมื่อชาวบ้านนำเครื่องเซ่นมาไหว้ และสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ จึงมีความเชื่อว่านี่เป็นต้นไทรที่ศักดิ์สิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริให้ ดร.สุเมธ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ไปดำเนินการก่อสร้างศาลหลวงขึ้นตามโบราณราชประเพณี

ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานงบประมาณให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการก่อสร้างศาลขึ้น โดยมี นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นผู้ออกแบบ เมื่อจัดสร้างเสร็จแล้ว มูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง คำนวนฤกษ์ศุภมงคลการพิธีตั้งศาลตามฤกษ์ โดยมีพราหมณ์หลวงเป็นผู้ประกอบพิธีหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2547 เวลา 10.09 น.

ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศาลหลวงต้นไทร จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวลุ่มน้ำปากพนัง อีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

และศาลหลวงต้นไทรแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่นิยมในพื้นที่ และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง จากภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา และต้นไทรขนาดใหญ่ที่ยืนต้นตระหง่านอยู่กลางลำน้ำ ซึ่งในวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย เดินทางมากราบไหว้ต้นไทรเป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และให้โชคลาภ อีกทั้งคุ้มครองในการเดินทางด้วย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ชาวอำเภอเชียรใหญ่ และชาวลุ่มน้ำปากพนัง จึงร่วมกันจัดงานสักการะศาลหลวงต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลงกรานต์เป็นประจำทุกปี…

ขอบคุณที่มาและภาพจากเว๊บ thailandtourisdirectory