รอยเท้าพระอรหันต์ อายุ 7 ขวบ ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า

รอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของ พระอรหันต์อายุ 7 ขวบ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ที่ได้ติดตามเสด็จพระพุทธเจ้ามายังสถานที่แห่งนี้ และได้อธิฐานเหยียบเป็นรอยไว้บนพื้นหินนี้ ได้ถูกนำมาเปิดเผยให้ได้ทราบกันทางเว็บ ศูนย์สุปฏิปันโน โดย อาจารย์ฤๅษีไพรขาว ได้เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมแถบภาคเหนือ และท่านได้นำเรื่องราวมาบอกเล่าให้ฟัง

รอยเท้าพระอรหันต์อายุ 7 ขวบ อยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าชาง จ.ลำพูน

พระอรหันต์อายุ 7 ขวบได้อธิฐานเหยียบลงบนหินศิลา ปัจจุบันได้สร้างซุ้มครอบไว้ อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถพระพุทธบาท

รอยเท้าพระอรหันต์อายุ 7 ขวบ ได้อธิฐานเหยียบประทับไว้ลงบนหินศิลา

รอยเท้าพระอรหันต์อายุ 7 ขวบ ได้อธิฐานเหยียบลงบนหินศิลา ทางไปพระพุทธบาทตากผ้า

รอยพระพุทธบาทตากผ้า คือ เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงอธิฐานประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัททั้งหลาย หลังพักผ่อนอิริยาบท และรับสั่งให้พระอานนท์นำจีวรของพระองค์ไปซัก และตากจีวรพระพุทธเจ้าไว้บนผาลาดใกล้ๆ กับบริเวณที่ประทับ จึงปรากฏเป็นรูปรอยตารางคล้ายๆ รอยจีวรบนแผ่นศิลา และภายหลังสถานที่แห่งนี้จึงมีนามปรากฏว่า “วัดพระพุทธบาทตากผ้า”

ลักษณะของรอยตากผ้าจีวรของพระพุทธเจ้า เป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายกับผืนนาของชาวมคธอินเดีย เพราะเนื่องจากได้มีการนำลักษณะผืนนาเป็นตัวอย่างการเย็บผ้าจีวร และพระภิกษุได้ใช้นุ่งห่มอยู่มาจนทุกวันนี้ ทำให้ทราบได้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาล จีวรของพระพุทธเจ้าผืนกว้างยาว มีการตัดเย็บเป็นแนวผืนใหญ่ ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าผ้าจีวรที่ตากไว้บนหินศิลา จึงได้เกิดเป็นรอยตากผ้าผืนจีวรของพระพุทธเจ้าประทับลงในหินศิลา

ปัจจุบันยังไม่มีการสร้างซุ้มวิหารครอบรอยพระพุทธบาทตากผ้าไว้ เพื่อรักษารอยจีวรตากผ้าของพระพุทธเจ้าให้สืบต่อไป เพื่อคนรุ่นหลังได้ชมเคารพกราบไหว้ และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป อาจารย์ฤๅษีไพรขาวจึงอยากให้ร่วมกันสร้างซุ้มวิหารครอบรอยจีวรตากผ้าของพระพุทธเจ้าไว้ด้วย ท่านใดพอมีกำลังทรัพย์ก็ให้ช่วยๆ กัน

นอกจากจะมีรอยเท้าพระอรหันต์อายุ 7 ขวบ และรอยจีวรพระพุทธเจ้าแล้ว ครูบาพรหมายังได้อธิฐานประทับรอยเท้าไว้บนหินศิลาเช่นกัน

ซุ้มสร้างครอบรอยเท้าครูบาพรหมา

เมื่อครั้งครูบาพรหมามีชีวิต ได้อธิฐานเหยียบลงบนหินศิลาเพื่อประทับรอยเท้าไว้

รอยเท้าของครูบาพรหมา ได้สร้างมณฑปดอกบัวไว้อย่างสวยงาม

รอยเท้าของครูบาพรหมา ได้ปรากฏชัดเจนลงบนหินศิลา

ขอบคุณที่มาและภาพจาก ศูนย์สุปฏิปันโน