“หลวงปู่ทวด” เล่นงาน 7 พราหมณ์จากกรุงลังกาจนหน้าแตก

หลวงปู่ทวด หรืออีกชื่อหนึ่งคือ พระราโม ธมฺมิโก แต่ที่พากันเรียกว่า หลวงปู่ทวด เนื่องจากผู้คนเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน ทั้งในวัตรปฏิบัติและอิทธิปาฏิหาริย์อันเกิดจากวิชาอาคม จึงยกย่องให้เป็นปู่ทวด(ในสรรพวิชา) แต่เมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วชื่อของท่านก็คือ พระราโม ธมฺมิโก และในวันนี้จะเสนอเรื่องของหลวงปู่ทวดเล่นงานเจ้ากรุงลังกาจนหน้าแตก เรื่องมีดังนี้

เมื่อครั้งหนึ่ง หลวงพี่ราโม ได้รับนิมนต์เข้าไปเทศน์ในวังของพระเจ้ากรุงศรีฯ ซึ่งวันนั้นเป็นวันพระ หลังจากเทศน์เรียบร้อยแล้ว หลวงพี่ราโมท่านสังเกตเห็นพระพักตร์ของพระเจ้ากรุงศรีฯ หมองคล้ำไม่สู้ดีนักจึงได้ถามว่า

“ท่านมหาบพิตรดูท่านไม่ค่อยมีความสบายใจเลย ท่านเป็นกังวลสิ่งใดหรือ”

พระองค์จึงได้เล่าเรื่องของพระเจ้ากรุงลังกามาท้าเรียงตัวอักษรภาษาบาลี โดยพนันกินเมืองกัน ตอนนี้ยังหาผู้จะเรียงภาษาบาลีไม่ได้เลย

หลวงพี่ราโมก็บอกว่า “เอาเถอะพระมหาบพิตร พระองค์จงสบายพระทัยเถิด งานนี้อาตมาภาพจะเป็นผู้จัดการเอง ขอพระองค์อย่าได้เป็นกังวลต่อไปอีกเลยเลย”

เท่านี้เองพระเจ้ากรุงศรีฯ แย้มสรวลออกมาได้ พระองค์ลืมคิดไปว่าพระราโมนั้นท่านเป็นศิษย์สำนักพระอาจารย์ครูสีห์ยิง และสำนักพระอาจารย์กา แห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญภาษาขอบและภาษาบาลี

เมื่อถึงวันนัดพราหมณ์ทั้ง 7 ต่างนั่งยิ้ม เพราะอย่างไรก็ได้เมืองกรุงศรีฯ เป็นเมืองขึ้นแน่นอน ด้วยเล่ห์ที่แยบยลไม่มีทางจับได้ต่อให้มีคนเก่งขนาดไหนก็ตาม

หลวงพี่ราโมเดินเข้าไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็นั่งสมาธิพิจารณาอย่างรอบคอบว่าพวกนี้มันจะมาไม้ไหน จากนั้นก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มนิดๆ พร้อมกับกล่าวขึ้นต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้ากรุงศรีฯ ว่า “อักษรที่จารึกภาษาบาลีจำนวนที่นำมาให้เรียงลำดับนั้นหายไป 7 แผ่นด้วยกัน เพราะพวกพราหมณ์เหล่านี้เก็บซ่อนไว้ที่มวยผมคนละแผ่นพ่ะยะค่ะ”

พวกพราหมณ์ทั้ง 7 คนทำท่ายึกยักจะไม่ให้ค้น แต่พระเจ้ากรุงศรีฯ ให้พวกข้าราชการจับตัวไว้แล้วค้นที่มวยผมพบแผ่นอักษรบาลีทั้ง 7 แผ่นจริงๆ ทำเอาพวกพราหมณ์หน้าซีดเป็นไก่ต้ม

พวกชาวบ้านที่มาดูเป็นสักขีพยานก็กล่าวเสียงดังอย่างโกรธแค้น และแทบจะเข้าไปรุมประชาทัณฑ์ หลวงพี่ราโมเห็นเช่นนั้นก็ออกมาห้ามเอาไว้ให้ปล่อยมันไป งานนี้ถ้าไม่ได้หลวงพี่ราโม พระเจ้ากรุงศรีฯ เห็นทีจะต้องเสียท่าพราหมณ์เจ้าเล่ห์ทั้ง 7 คนนั้นอย่างแน่นอน

คุณงามความดีที่หลวงพี่ราโมกอบกู้กรุงศรีฯ ไว้ได้ไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้ากรุงลังกา จึงได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราชด้วยความเห็นชอบของพระเจ้ากรุงศรีฯ เป็นพระราชาคณะที่พระราชมุณีคุณูปมาจารย์หรือเจ้าคุณราชมุณี จะเรียกว่าเจ้าคุณราโมก็ไม่ผิด เมื่อรับตำแหน่งสำคัญในพระศาสนาแล้ว องค์พระมหาบพิตรได้เป็นโยมอุปัฏฐากตลอดมา

พระราโมหรือหลวงปู่ทวด เล่นงานพวกพราหมณ์ที่มีเล่ห์เลี่ยมคิดจะเล่นโกงได้ โดยนั่งสมาธิพิจารณแล้วก็รู้ทันทีว่าพราหมณ์เหล่านี้เล่นไม่ซื่อ…

ข้อมูลจาก หนังสือ พระเกจิ 5 แผ่นดิน