คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อ

เรื่องนี้เป็นการเทศน์สอนของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยเทศน์สองแก่ พระอาจารย์อุ่น ธัมมธโร มีดังต่อไปนี้

“คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะ … แต่มันวิเศษด้วยการกินอย่างพินิจพิจารณาโดยแยบคาย ผักหญ้าหรือเนื้อนั้นมันไม่ได้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนคนเราหรือจิตของเราหรอก

พระธรรมคำสอนแง่หนักเบาต่างหากที่เรานำมาพินิจพิจารณา แล้วนำมาสอนตน จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ เรื่องกิน เรื่องกินอยู่หลับนอนอะไรๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้หมดแล้ว ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับกินเจ-ไม่กินเจ กินแต่เนื้อ-ไม่กินผัก กินแต่ผัก-ไม่กินเนื้อ อันไหนกินได้ ฉันได้ ท่านก็บัญญัติไว้หมดแล้ว

ถ้าใครคิดว่า การกินแต่ผักทำให้เป็นผู้วิเศษเลิศเลอขึ้นมาได้ อันนี้ผมก็สุดปัญญาที่จะสอนท่าน ถ้าการกินแต่ผักทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ สิ้นกิเลสได้ มนุษย์จะไม่ได้สิ้นกิเลสหรอก วัวควายนั่นแหละมันจะสิ้นก่อน เพราะมันไม่ได้กินเนื้อ มันกินแต่ผักแต่หญ้าเต็มปากเต็มพุง มันกินแต่ผักแต่หญ้า ทำไมลูกของมันถึงเต็มท้องไร่ทุ่งนา

ถ้าการกินแบบนั้นเป็นของเลิศ วัวควายมันเลิศก่อนแล้ว เพราะมันเกิดมามันก็กินแล้ว โดยไม่ต้องมีใครคอยสอน ถึงท่านกินยังไง มันก็ไม่เท่าวัวเท่าควายกินหรอก เพราะวัวควายมันปฏิเสธเนื้อโดยประการทั้งปวง กินแต่ผักแต่หญ้า

ถ้าจะกินเจ กินผัก ไม่กินเนื้อ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่การไปตำหนิคนโน้นคนนี้ว่ากินเนื้อแล้วเป็นเปรตเป็นผี มันไม่สมควร แล้วก็มาหลงตน ยกยอตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นเขา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

“ท่านดูใจของท่านเองก็ได้นี่ว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยัง ถ้ายังไม่ประเสริฐให้รีบแก้ราคะ โทสะ โมหะ ที่เผาหัวอยู่นั่นล่ะ มันเป็นสิ่งที่ต้องแก้เสียโดยเร็วพลัน ไม่ใช่วันๆ เที่ยวแต่ชวนคนมากินผัก

ไอ้ผักนั้นผมก็กิน แต่คนเรามันประเสริฐเลิศได้ด้วยความประพฤติ มิใช่เพราะการกิน ส่วนเรื่องการกินเป็นเรื่องรองๆ อย่าเอามาเป็นเรื่องหลัก ท่านจะกินเจก็กินเถอะ แต่ผักของท่านนั้น ผมไม่เอาด้วยหรอก”

ที่มาจาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เทศน์สอนแก่พระอาจารย์อุ่น ธัมมธโร (board.palungjit.org) / panyayan.tnews