“หาดถ้ำพระนาง” ตำนานศาลของเทพธิดา

ตำนานความเชื่อเรื่องลี้ลับเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีต เล่าขานมาจากรุ่นสู่รุ่น และหลายสถานที่มีเรื่องราวที่น่า…

อ่านเพิ่มเติม

ตำนานเรื่องเล่า “เจดีย์ชเวดากอง”

เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุพระ…

อ่านเพิ่มเติม

ตำนาน “ทุ่งไหหิน” หินใหญ่รูปทรงไห!!

หินใหญ่ที่กระจัดกระจายไปทั่วที่ ราบสูงเชียงขวาง ทางเหนือของ ประเทศลาว ซึ่งมีหินใหญ่รูปทรงไหนับพันมีเป็นกลุ่มๆ ตลอดแนวเ…

อ่านเพิ่มเติม

บ้านของ “ท้าวสุรนารี” มีบ่อน้ำโบราณเป็นหลักฐาน

ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ท่านเป็นวีรสตรีที่สำคัญในประวัติศาสตร์สยาม ในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่…

อ่านเพิ่มเติม

“ปราสาทเมืองต่ำ” เทวสถานที่สูงส่ง จ.บุรีรัมย์

ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเช…

อ่านเพิ่มเติม

อาถรรพ์ “ศาลพระนางเรือล่ม”

“สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” พระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท…

อ่านเพิ่มเติม

“พระแสงราชศัสตรา ประจำเมือง” พระราชทานอำนาจราชสิทธิ์ให้เจ้าเมือง!

เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระแสงราชศัสตรา ให้แก่ผู้ใดแล้ว หมายความว่า พระมหากษัตริย์นั้น มีพร…

อ่านเพิ่มเติม

“พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ” เจ้านายไทยพระองค์แรก ที่จบการศึกษาปริญญาเอก

“พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี” พระราชโอรสองค์ลำดับที่ 44 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่…

อ่านเพิ่มเติม

“หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์” พระพุทธรูปเปิดเศียร มีน้ำผุดขึ้นมา

มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ลักษณะแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่น คือ พระเศียรตอนเหนือพระนลาฏเปิดออกได้ โดยไม่ปรากฏรอยต่อให้เ…

อ่านเพิ่มเติม

ตำนาน “พระธาตุข้าวบิณฑ์” มีไว้บูชา ไม่อดอยากขาดแคลน

วันนี้ขอนำเสนอตำนาน พระธาตุข้าวบิณฑ์ ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า ได้ทรงเสด็จมาโปรดเวไนยสัตย์ที่พำนักอาศัยอยู่ในแถบทิศตะว…

อ่านเพิ่มเติม